Naar inhoud

bermbeheer

Wegbermen zijn niet uitsluitend landschappelijke elementen maar bevatten vaak ook een rijke fauna en flora. Het bermbeheer beoogt een natuurlijk bermbeheer te stimuleren via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met verbod tot gebruik van biociden. Bij de toepassing van het bermbeheer dient het gemeentebestuur echter rekening te houden met andere taken, met name het instaan voor verkeersveiligheid, enzovoort.

Een natuurvriendelijk bermbeheer omvat een aangepast en periodiek maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met verbod tot gebruik van biociden. Hierdoor krijgt men een paar effecten in de berm:
1. een betere en waardevolle berm in vegetatie
2. en tevens ook een grotere diversiteit te maken in de fauna ( insecten).

De gemeente beschikt over een bermbeheersplan waarin opgenomen is wanneer er waar mag gemaaid worden.  Dit plan kan je komen inkijken op de Cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info