Naar inhoud

water en waterlopen

In onze gemeenten bevinden zich allerlei kleine beekjes. Op het eerste zicht hebben ze weinig nut voor de omgeving, maar ze zijn veel belangrijker dan je zou verwachten. Zo vervoeren ze niet alleen voedingsstoffen voor de planten maar verlossen ze de natuur ook van allerlei afvalstoffen. Ook voor de dieren zijn ze zeer belangrijk. Daarom hebben we er alle belang bij om het water proper te houden. Heb je vervuiling opgemerkt aan het water of dreigt er ergens een beekje uit zijn voegen te lopen? Neem dan contact met de medewerkers van de Cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer. Zij nemen de nodige maatregelen.


Voor het onderhoud van de grachten wordt er een grachtenplan opgesteld.  Dit plan zal uitwijzen welke grachten van openbaar nut zijn en welk onderhoud deze grachten nodig hebben.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de cel leefmilieu – waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer.


Waterlopen 2de categorie (situatie op 2004-11-19):

 • Grote Motte
 • Ijsbeek
 • Kiezegembeek
 • Kraaiwinkelbeek
 • Tieltse Motte
 • Vosselbeek
 • Winge
 • Wingebeek

Waterlopen 3de categorie (2004-11-19):

 • Dorpswaterloop
 • Grote Motte
 • Heuvelspanseel
 • Hommelsebeek
 • Leigracht
 • Sasse(n)beek
 • Wingebeek
 • Winterbeek


Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info