Naar inhoud

groenbeheer

De gemeentelijke pleinen, begraafplaatsen en plantsoenen worden onderhouden door de gemeentelijke groendienst, IGO en De Brabander.

Alle klachten of bemerkingen in verband met groenbeheer kan je melden aan de cel leefmilieu – waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen