Naar inhoud

riobra

Elk werk in verband met riolering wordt uitgevoerd door RIOBRA, deze organisatie beheert het gemeentelijk rioleringsstelsel. RIOBRA is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband (vroeger intercommunale), verantwoordelijk voor het rioleringsstelsel in 24 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten.

Een rioleringsstelsel uitbouwen en beheren is een belangrijke opdracht voor steden en gemeenten. Nieuwe ontwikkelingen en vereisten maken die opdracht steeds complexer en vragen om een specifieke kennis. Om te kunnen voldoen aan de Europese en Vlaamse verplichtingen inzake afvalwater, hebben 24 Vlaams-Brabantse steden en gemeenten hun riolering en het beheer ervan overgedragen aan RIOBRA.

De steden en gemeenten zijn samen met de Provincie Vlaams-Brabant en de PBE (nu Infrax) de aandeelhouders van RIOBRA. Zij beslissen gezamenlijk in de raad van bestuur over het door Riobra gevoerde beleid.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info