Naar inhoud

wat is milieu-informatie?

Alle informatie met betrekking tot het milieu in brede zin, op basis van de volgende pijlers:
1. De elementen: de toestand van de atmosfeer, de lucht, de bodem, het land, het water, het landschap, de natuurgebieden, de biologische diversiteit met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, enzovoort.
2. De mens: de gezondheidstoestand en de veiligheid van de mens met inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, de levensomstandigheden van personen, enzovoort.


Erfgoedgebieden
1. Factoren: stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip van radioactief afval, emissies, stortingen en andere lozingen in het milieu.
2. Maatregelen en activiteiten: die een weerslage hebben op de bovenstaande punten of die als doel hebben het milieu in stand te houden, te beschermen, te herstellen en de druk op te beperken, enzovoort.
3. Economische analyses: kosten-baten analyses en andere economische analyses en hypotheses die worden gebruikt bij de uitvoering van de bovenstaande maatregelen.
4. Verslagen: over de toepassing van de milieuwetgeving.


Wie kan informatie vragen?
Iedereen: burgers, ondernemingen en verenigingen.


Aan wie kan je informatie vragen?
Aan een milieu-instantie: de administratie, de instellingen van openbaar nut, maar ook ondernemingen en privé-personen die aan openbare dienstverlening doen in verband met het milieu. In België zijn de bevoegdheden inzake milieu verdeeld tussen de Gewesten en de federale overheid. Departementen die niet rechtstreeks verband houden met het milieu, kunnen eveneens over milieu-informatie beschikken.


Voor meer informatie kan je terecht bij de cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer op het gemeentebestuur of bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighed van de Voedselketen en Leefmilieu via:
Tel. 025 24 95 26
Fax 025 24 95 27
e-mail: info_environment@health.fgov.be
website: www.belgium.be
website: www.health.fgov.be
website: www.aarhus.be

www.tielt-winge.be/zoek.aspx?id=176 (trefwoord openbaarheid van milieu-informatie)

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info