Naar inhoud

controle op milieureglementering

Binnen onze gemeente zijn er ook medewerkers actief bezig om er voor te zorgen dat de milieuwetgeving wel degelijk wordt nageleefd. In het verleden werden soms inbreuken vastgesteld.

De milieuambtenaar is bevoegd om controles uit te voeren bij bedrijven met een milieuvergunning klasse 2 of 3 (VLAREM-bevoegdheid).  Indien je zelf iets hebt opgemerkt dat volgens jou in strijd is met de VLAREM wetgeving, kan je dit doorgeven aan de Cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info