Naar inhoud

melding klasse 3

De melding om toelating te bekomen tot oprichting of uitbating van een inrichting die onder klasse 3 is ingedeeld dient overgemaakt aan het gemeentebestuur.

Deze regel geldt ook voor:
– het veranderen van een klasse 3 inrichting waarna die inrichting nog altijd in de 3de klasse blijft
– het verder exploiteren van een al bestaande, tot dan toe niet vergunnings- of meldingsplichtige activiteit die op een zeker ogenblik een 3de klasse inrichting wordt (door bijvoorbeeld verhogen van de geïnstalleerde drijfkracht)
– het verder exploiteren van een al bestaande activiteit die, door toevoeging aan de indelingslijst, een 3de klasse inrichting wordt
– bij overname van een vergunde inrichting.

Het meldingsformulier geeft duidelijk aan welke gegevens ingevuld en welke documenten bijgevoegd moeten worden.

Kort opgesomd gaat het om de volgende gegevens:
– identificatie van de meldingsplichtige
– administratieve gegevens betreffende de inrichting (o.a. kadastrale ligging)
– aard en technische kenmerken van de inrichting (hier komen de rubrieken)
– voorwerp van de melding
– vergunningen en meldingen (o.a. bouwvergunning)
– een aantal bijlagen (o.a. plan).

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen