Naar inhoud

ozon en smog

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingsduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:
- longfunctievermindering
- incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
- incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen
- toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden)

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Europese drempelwaarden
De Europese streefwaarde voor de bescherming van de gezondheid is een 8 uursgemiddelde concentratie omdat effecten van ozon op de gezondheid hiermee verbonden zijn. Volgens de EG richtlijn 2008/50/EG is de Europese waarschuwingsdrempel voor de bevolking een uurgemiddelde concentratie van 180µg/m3. Wanneer men deze hoge concentraties verwacht, moet de bevolking ingelicht worden via de pers en geeft men de raad om geen zware inspanningen buitenshuis te leveren tussen 12 en 20 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.
Vanaf een uurgemiddelde concentratie van meer dan 240µg/m3 overschrijdt men de alarmdrempel.

Verkeersmaatregelen tijdens smog
De actieplannen die door de Gewesten zijn opgesteld voorzien verkeersmaatregelen o.m.  snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal ringwegen en autosnelwegen in Vlaanderen en Wallonië en alternerend autogebruik naargelang even of oneven nummerplaten in Het Brussels-Hoofdstedelijk gewest. Die maatregelen worden alleen voorzien wanneer te hoge fijn stof concentraties worden verwacht. 

Extra info
Meer informatie over het leefmilieu in Vlaanderen: www.vmm.be
Extra informatie over de luchtkwaliteit in Vlaanderen: www.luchtkwaliteit.be

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info