Naar inhoud

eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt voor op inlandse eiken. In de maanden mei en juni kan je behaarde rupsen aantreffen. Het gemeentebestuur coördineert de verdelgingswerken.

De brandharen van deze insecten zorgen vaak voor jeuk, huiduitslag of irritaties aan de ogen. Daar waar de risico's voor bewoners en bezoekers te groot dreigen te worden, is een milieuverantwoord bestrijdingsprogramma opgesteld.

In het beginstadium worden de rupsen bespoten, waardoor ze dood gaan tijdens de vervelling.
Eens ze in het laatste stadium zijn, waarin ze niet meer vervellen, is deze bespuiting niet meer mogelijk.  Op dat moment wordt over gegaan op verbranden van de rupsen.


Wat te doen bij overlast?

  1. Verwittig uw gemeentebestuur  (cel leefmilieu). Zij zullen passende maatregelen treffen ter bestrijding van de rupsen.
    Het gemeentebestuur roept de inwoners op om de nesten niet zelf weg te halen, maar de locaties te melden aan de cel leefmilieu. 
  2. Raak de rupsen niet aan en maak iedereen attent van de aanwezigheid van de rupsen, ook je kinderen.
  3. Tracht de rupsen niet zelf te bestrijden. Gebruik geen insecticiden want de irriterende haren blijven nog lang actief. Een insecticide heeft geen effect op de haren in de spinsels.
  4. Wegspuiten met bvb een hogedrukreiniger mag je zeker niet doen. Zo verspreid je haren via de lucht.
  5. Ben je rechtstreeks in contact geweest of in de buurt van de rupsen en je vertoont uitslag: spoel de huid zeer grondig en was je kleren eveneens. Niet krabben of wrijven, dat maakt de jeuk erger. Raadpleeg je huisarts.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info