Naar inhoud

erosie

Erosie is de afkalving van de bovenste vruchtbare laag van de landbouwgrond. Bodemerosie wordt veroorzaakt door langdurige of hevige regen op steile hellingen en in zones waar veel water geconcentreerd wordt. Dit brengt water en modderstromen teweeg die ernstige overlast betekenen voor omwonenden maar ook zeer nadelig zijn voor de vruchtbaarheid van de grond.


Erosie is een natuurlijk fenomeen dat in ieder geologisch tijdperk optreedt. Het erosieproces is afhankelijk van tal van factoren en deze kunnen door menselijke activiteiten sterk worden beïnvloed.


De structuur van de bodem is een belangrijk gegeven bij het optreden van bodemerosie. Dit wordt onder meer nadelig beïnvloed door de hedendaagse methoden voor teelt en landbewerking. Zo zijn meer en meer teelten geïntroduceerd die de bodem minder bedekken, wordt er minder organisch mest gebruikt en zijn de landbouwmachines er alleen maar zwaarder op geworden.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info