Naar inhoud

gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

In het document is het toekomstig natuurbeleid van de gemeente vastgelegd. Naast diverse inventarisaties, zijn in dit plan bepaalde doelstellingen rond natuurbehoud en de bijhorende actiepunten opgenomen. Je kan dit plan komen inkijken bij de milieudienst tijdens de openingsuren.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info