Naar inhoud

natuurvergunning

De natuurvergunning is een belangrijk instrument voor het natuurbeleid. Het heeft als doel om vegetaties en specifieke natuurlijke elementen, we spreken ook van 'kleine landschapselementen', extra te beschermen. Deze specifieke stukjes natuur zijn belangrijk in de natuurgebieden zelf, maar spelen ook een heel belangrijke rol buiten de natuurgebieden.


Bomenrijen, wegbermen, poelen enzovoort maken deel uit van de zogenaamde ecologische infrastructuur, wegen voor natuur zeg maar, zij zorgen ervoor dat natuurgebieden verbonden zijn met elkaar. Via deze natuurelementen kunnen dieren en ook planten, bijvoorbeeld door middel van zaden, van het ene gebied naar het andere en dit is belangrijk voor het instant houden van de kwaliteit van natuur in de natuurgebieden zelf. Het instrument natuurvergunningen zorgt ervoor dat eerst moet nagegaan worden of het verwijderen of veranderen van deze specifieke landschapselementen nadelig zou zijn. Met de natuurvergunningen kunnen ook voorwaarden of compensaties opgelegd worden. Het systeem is goed te vergelijken met een bouwvergunning.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info