Naar inhoud

bosbeheer

Indien een boseigenaar zijn bos beheert volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer is hij er zeker van dat hij optimaal rekening houdt met de ecologische, economische, sociale, educatieve en recreatieve functies die het bos vervult.


De overheid wil zo veel mogelijk private eigenaars stimuleren om hun bossen via de criteria duurzaam bosbeheer te beheren. Hiertoe moet een uitgebreid bosbeheersplan opgemaakt worden. Private eigenaars met een bos groter dan vijf hectare binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en openbare eigenaars zijn verplicht om zo'n uitgebreid bosbeheersplan op te maken.


Bossen beheren volgens de criteria duurzaam bosbeheer is een uitdaging voor de boseigenaar en verzekert hem dat nog vele generaties van een mooi uitgebalanceerd bos zullen kunnen genieten. Omdat het opmaken van een uitgebreid bosbeheersplan niet zo eenvoudig is voorziet de overheid hiervoor een subsidie van minstens 200 euro/ha. Dat bedrag stijgt naarmate meerdere boseigenaars aan eenzelfde beheersplan meewerken. Op die manier kan de boseigenaar desgewenst een consultant inschakelen om hem te ondersteunen. De eigenaar kan betaalbare ondersteuning vinden bij een bosgroep. Voor onze regio is dit de bosgroep Noord Hageland vzw. Via hun website kan je de laatste nieuwigheden over bosbeheer en de wettelijke vereisten voor bosbeheer terugvinden. Voor alle vragen over bos en bosbeheer als particuliere eigenaar kan je bij deze bosgroep terecht.


Momenteel zijn diverse uitgebreide beheersplannen in voorbereiding bij de bosgroepen. Contacteer de Cel leefmilieu - waterbeleid en infrastructuurwerken in eigen beheer of de bosgroep en vraag ernaar!

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

Relevante links