Naar inhoud

schoolroutekaarten

De scholenroutekaart is een praktisch werkinstrument in functie van (helpen) realiseren van veilige en milieuvriendelijke schoolverplaatsingen. Een scholenroutekaart kan een los gegeven op zich zijn, maar beter is het als een puzzelstukje te beschouwen in een reeks van elkaar ondersteunende en versterkende acties die duurzaam verplaatsingsgedrag – in dit geval met de doelgroep van scholen – stimuleren.


De scholenroutekaart kan bijvoorbeeld een hanteerbaar element worden bij de opmaak van schoolvervoerplannen. De scholenroutekaart is een leesbare kaart die de meest veilige schoolroutes aangeeft. Meestal staat FIETSEN centraal. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en een – al dan niet bestaande - analyse van de vervoersmodi, kunnen voetgangersroutes en openbaar vervoer faciliteiten inbegrepen worden.


De schoolroutekaart legt aldus de nadruk op de multimodale én veilige bereikbaarheid van scholen: minder kinderen op de achterbank, meer milieuvriendelijke alternatieven!
Bij de uitwerking wordt er uitgegaan van een geïntegreerde benadering. Het product is:
Informatief door:
• weergave van de objectief meest veilige schoolroutes voor de (fietsende) kinderen/scholieren, 
• visualisering van aandachtspunten en ondersteunende maatregelen (vb. gemachtigd opzichter/politietoezicht/zone30/...), 
• allerhande bruikbare tips voor de gebruikers (kinderen/ouders), 
• het aanhalen van geplande infrastructuurwerken op korte termijn (vb. een nieuwe doortocht, een kruispuntbeveiliging, ...),
• de kaart is een fragmentopname.  We overwegen dus goed wat kan opgenomen worden.

Sensibiliserend door:
• een duidelijke en éénvoudige boodschap te geven, nl.  FIETS!  (in geval van groter accent op multimodaliteit aanpassing), 
• aandacht te hebben voor een doelgroepgericht taalgebruik en design (dit kan verschillend zijn voor basisscholen en secundaire scholen),
• kinderen als tussenschakel in de bewustwording van ouders te betrekken (ouders beslissen dikwijls hoe kinderen naar school gaan),
• een opstap te creëren naar nieuw(e) actieonderzoek, initiatieven of projecten (vb. fietspoolproject, promotie fietshelm, bijkomende fietsstallingen, ...).

Educatief door:
• de scholenroutekaart ook te gebruiken op school in de lessen verkeers- en mobiliteitseducatie. Een verstandige aanpak leidt gegarandeerd tot een succesvolle toepassing van de eindtermen. Scholieren kunnen  ook zelf betrokken worden bij de analyse van de routes ( tijdens de voorbereiding dus).  
• bijkomende initiatieven te nemen (vb. op gebied van fietsvaardigheidstraining, verkenning van het openbaar vervoer, …)

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen