Naar inhoud

lichthinder

Licht is belangrijk. Overdag zorgt de zon voor warmte en licht, maar 's nachts moeten we er zelf voor zorgen dat we nog kunnen "leven". Hiertoe is kunstmatige verlichting nodig.
Maar al te vaak wordt nachtelijke verlichting op een onverantwoorde manier aangewend, waardoor zowel de gezondheid, de veiligheid en de natuur in het gedrang komen.

Wat is lichthinder?
De hinder veroorzaakt door kunstlicht is de belangrijkste vorm van lichthinder voor de mens. Hinder door licht kan rechtstreeks zijn door verblinding: te sterke of verkeerd gerichte lampen beperken dan meestal tijdelijk het gezichtsvermogen. Ook vele permanente lichtinstallaties, reclameverlichting en verlichting van sportterreinen kunnen mensen verblinden met een groter risico op een ongeval tot gevolg.
Naast verblinden, kan licht ook verstorend werken. Zo is verlichting zeker ongewenst tijdens de nachtrust. enkele voorbeelden van verstoringen zijn straatlantaarns die in de slaapkamer binnen schijnen, verlichting van nabijgelegen serres of bedrijven die ook de achtertuintjes verlichten, fel verlichte sportvelden, sfeerverlichting van de kerk of een bezienswaardigheid Door een combinatie van straatverlichting, reclameverlichting en de verlichting van openbare gebouwen baden de dorpskernen soms in een zee van licht.
Niet alleen voor de nachtrust kan licht hinderlijk zijn. Ook voor de nachtelijke natuur kan dit verstorende effecten hebben. Het bioritme van zowel de nachtelijke fauna als flora heeft hieronder sterk te lijden. Een andere bijzonder gevoelige groep voor ongewenste lichthinder zijn de astronomen. Waarnemingen van de sterrenhemel worden enorm bemoeilijkt, ook voor mensen die af en toe de sterrenhemel eens willen bewonderen.

Gezondheidsaspecten
Duisternis en de nacht maken deel uit van de natuurlijke leefomgeving van de mens. De mens heeft naast periodes van licht ook periodes van duisternis nodig. Licht kan de mens uit zijn slaap houden en zo leiden tot slaapstoornissen, wat op zich aanleiding kan geven tot humeurigheid, prikkelbaarheid en zelfs depressies en diverse lichamelijke kwaaltjes gaande van concentratiestoornissen, migraine en eventueel last van hart- en bloedvaten. Bovendien wordt de biologische klok van de mens gestuurd door licht en duister.
Tijdens de duisternis zal ons lichaam een bepaald hormoon, melatonine, vrijgeven dat de hormoonspiegels in ons lichaam regelt. Volgens tal van onderzoeken zijn er zeer sterke aanwijzingen dat een tekort aan melatonine als gevolg van te veel kunstlicht, de natuurlijke weerstand van de mens tegen kanker ernstig kan doen afnemen. Door sommige hevige lichtbronnen kan ook het gezichtsvermogen al dan niet tijdelijk aangetast geraken.

Wat kunt u er aan doen?

Als we hinder van anderen ondervinden hebben we dit meestal snel door en volgt de reactie ook even snel, maar vaak moet je ook eerst naar je eigen situatie kijken: kan je zelf ook al enkele zaken doen tegen lichthinder in uw eigen omgeving? Als we attent zijn, houden rekening met de anderen. Probeer de hinder te beperken.
Volgende tips kunnen misschien al wat helpen:

  •  Beperk uw verlichting tot uw eigendom. Uw buren zorgen zelf wel voor buitenverlichting als ze dat wensen.
  •  Verlicht van boven naar onder en van buiten naar binnen.
  •  Gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt en het contrast met het omliggende duister nog vergroot.
  •  Verlicht alleen de oprit, de voordeur, het tuinpad. Laat die verlichting niet permanent branden maar gebruik (een) goed gerichte bewegingsdetector(en).


Natuurlijk zijn er situaties waarin u de hinder van anderen echt niet kunt laten aanslepen. Als u niet meer kan slapen, regelmatig gehinderd wordt in uw dagelijkse activiteiten of zelfs gezondheidsproblemen krijgt, dan wordt het tijd om iets aan de overlast te doen. Probeer dan altijd eerst op een vriendelijke manier een gesprek te voeren met de "bron" van de hinder.
Vaak heeft diegene die de overlast veroorzaakt er nog nooit bij stil gestaan dat hij of zij inderdaad storend gedrag vertoont. Of is de persoon zich misschien niet bewust van uw speciale situatie waardoor u extra gevoelig kan zijn voor overlast. Dan kan een goed gesprek al heel wat oplossen.
U mag er immers niet van uitgaan dat anderen uw verwachtingen steeds kennen of uw
gevoeligheden opmerken. Ook naar bedrijven, organisaties en overheden kunt u met opbouwende communicatie vaak veel bereiken. Een winkel of een bedrijf zal wellicht wel een timer willen zetten op zijn knipperende lichtreclame, zodat die u 's nachts niet meer hindert. Dat is trouwens ook een besparing voor het bedrijf zelf.
Praten verdient dus steeds de voorkeur op klagen! Met een beetje goede wil en wederzijds
respect vindt men meestal wel een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als spreken niet helpt of als de bron van de hinder moeilijk is vast te stellen, kan je de lichthinder tijdens onze openingsuren telefonisch melden of 24 op 24 uur via een meldingskaart. Voor dringende gevallen kan je (ook na de kantooruren) terecht op het Europees noodnummer 112.


Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info