Naar inhoud

geluidshinder

Het wegverkeer is de meest voorkomende bron van geluidshinder. Maar in bepaalde gebieden zetten ook het lucht- en spoorwegverkeer de algemene leefbaarheid sterk onder druk.
Economische activiteiten zoals industrie, handel en diensten en luidruchtige recreatie kunnen lokaal eveneens een bron van geluidsoverlast vormen. Als een grote groep mensen op een relatief kleine oppervlakte samenwoont, kan dat hinderlijk burengeluid veroorzaken.

 

Uit Vlaams onderzoek naar de leefbaarheid van de omgeving bleek dat geluidshinder een aanzienlijk probleem vormt: ongeveer 1 op 4 van de ondervraagden voelde zich minstens ‘tamelijk’ gehinderd door geluid, terwijl iets meer dan 10% van de ondervraagden zich zelfs ernstig of extreem gehinderd noemde. Geluidshinder is daarmee de belangrijkste vorm van hinder in de leefomgeving.

Misschien zijn we soms zelf wel de veroorzaker van een of andere vorm van geluidshinder. Met een aantal eenvoudige tips kan al heel wat geluidshinder voorkomen worden:

  •  begin het gras niet te maaien, als uw buren gezellig met vrienden in de tuin zitten
  • breng de buren op de hoogte als u een groot tuinfeest organiseert. Of nog beter: nodig ze ook uit
  • begin niet aan een lawaaierig karwei als de kinderen of studenten examens hebben
  • doe ramen en deuren dicht of gebruik een koptelefoon als u naar luide muziek luistert
  • laat de auto voor uw vertrek niet minutenlang warmdraaien
  • kijk bij de aankoop van tuinmateriaal als een grasmaaier, hakselaar of haagschaar ook naar de geluidsproductie. Sinds een aantal jaren werd in de hele Europese Unie een label ingevoerd. Dit label vermeldt het LwA, het geluidsvermogensniveau, uitgedrukt in decibel (dB). Hoe hoger het vermelde getal, des te meer lawaai het gereedschap maakt. Gereedschap met een aanduiding van ongeveer 95 dB of lager is over het algemeen redelijk rustig
  • gebruik een koptelefoon indien u een elektrisch versterkt instrument bespeelt.


Praten helpt!

De beste manier om tot een oplossing te komen voor geluidshinderproblemen is nog altijd een goed gesprek. Laat echter eerst uw ergernis wegebben totdat u een kalm gesprek kunt beginnen met een buur waar u anders weinig mee praat. Onthoud daarbij dat de meeste hinder niet het gevolg van kwade wil is, maar van onachtzaamheid. Mensen beseffen vaak niet dat ze hinder veroorzaken en willen best rekening houden met u.
 

Als spreken niet helpt of als de bron van de hinder moeilijk is vast te stellen, kan je de geluidshinder tijdens onze openingsuren telefonisch melden of 24 op 24 uur via een meldingskaart. Voor dringende gevallen kan je (ook na de kantooruren) terecht op het Europees noodnummer 112.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info