Naar inhoud

federaal beleid duurzame ontwikkeling

Een langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling
Op 17 mei 2013 keurde de federale regering haar langetermijnvisie met 55 bijhorende doelstellingen goed. De langetermijnvisie omvat de langetermijndoelstellingen die de federale regering nastreeft in het door haar gevoerde beleid. Ze vormt het kader voor de federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling. Ze dient als leidraad voor de werkzaamheden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), de Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkelingen (POD DO) en het Federaal Planbureau. Ze stelt ook een geheel van indicatoren vast om rekenschap te geven over het behalen van deze doelstellingen.

 

Deze langetermijnvisie beoogt in het bijzonder een antwoord te geven op de verbintenissen die door België op internationaal en Europees niveau werden aangegaan. De realisatie van deze langetermijnvisie gebeurt stapsgewijs volgens een vijfjarige leercyclus. Dit betekent dat in iedere cyclus acties en maatregelen gedefinieerd worden om van de huidige situatie te evolueren naar de gewenste situatie in 2050. Deze acties worden gepubliceerd in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De acties worden uitgevoerd en nadien geëvalueerd. ’

Meer info kan je vinden op volgende website: http://do.vlaanderen.be/beleid/nationaal

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info