Naar inhoud

pesticidenreductie

Waarom wij bestrijden
We bestrijden levensvormen die op een bepaalde plaats door ons niet gewenst zijn. Schadelijke insecten en schimmels voor onze groenten, wilde planten tussen onze aanplantingen. We lokken dat zelf uit, want ons planten en zaaien druist in tegen wat de natuur op die plaats zou doen. Zoveel mogelijk de natuur volgen,zeker in de siertuin, is al één manier om niet te moeten bestrijden: de natuur zorgt dan zelf voor evenwicht. Maar vaak geven we natuurlijke "regelaars" geen kans.
Als we rupsen en insecten doodspuiten, wat moeten vogels, egels, spitsmuizen,kikkers en sluipwespen dan eten? Ze keren de tuin de rug toe, zodat we moeten blijven spuiten.

Nadelige bijwerkingen
De gevolgen van biociden gaan verder dan wat we willen bestrijden:
Andere, nauw verwante maar onschadelijke of zelfs nuttige soorten leggen meehet loodje.
Insecteneters, zoals mezen, vinden veel minder voedsel en vlinders die aan bepaalde (on)kruiden gebonden zijn, moeten verdwijnen.
Producten komen op de grond en in het grondwater terecht, drinkwaterputten raken verontreinigd en worden onbruikbaar.
Regenwater voert biociden mee naar grachten en beken, waar ze andere levensvormen aantasten.
Bij mensen die vaak in contact komen met bestrijdingsmiddelen neemt de vruchtbaarheid af.
Zelfs na een wachttijd blijven restjes biociden achter in behandelde groenten.
Wat als kinderen zonder nadenken een bespoten tomaat of appel plukken? Of als de nieuwsgierige baby wel eens wil proeven van die kleurige slakkenkorrels?

Een tuin zonder biociden
Voor de meeste problemen bestaan eenvoudige en niet giftige oplossingen:
Onkruid kun je wieden of schoffelen. Of je belet dat het ontkiemt: met een dikke laag houtsnippers tussen je gewenste planten, met een kraag van jute of ander materiaal rond stammetjes, met gronddoek. Of zorg voor concurrentie door (streekeigen) bodembedekkers te planten (bv. klimop, maagdenpalm, ...) die spontane plantengroei zullen onderdrukken.
Groenten kun je beschermen met fysische barrières. Zo kun je over kolen een beschermend vliesdoek of folie aanbrengen zodat koolwitjes en andere vlinders er niet bij kunnen en je van de rupsen gespaard blijft. Slakken houd je weg door een soort van serre van een plastic fles of door houtas rond groenten.
Vruchtwisseling (geen planten van dezelfde familie elk jaar op hetzelfde plekje telen) of combinatieteelt (mengen van verschillende groentensoorten) werken preventief t.o.v. sommige ziekten of aantastingen.
Biologische bestrijdingsmethodes door het inbrengen nuttige insecten (bv. sluipwespen) door het aantrekken van natuurlijke vijanden brengen ook een stuk soelaas - een houtstapel waar egels en spitsmuisjes zich veilig voelen, een dichte haag waar insectenetende vogels graag broeden.

Voor specifieke problemen of technieken kun je terecht bij gespecialiseerde verenigingen zoals VELT (vereniging voor ecologische land- en tuinbouw, tel. 02 281 74 75).

Ook de gemeente werkt zelf aan een plan om het gebruik van pesticiden te verminderen.  Tegen 2015 zullen er zo geen producten meer gebruikt worden.  Het reductieplan voor bestrijdingsmiddelen kan je komen inkijken op de milieudienst.

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info