Naar inhoud

subsidiëring inzake infiltratievoorzieningen

Bepaling subsidies
•    2,5 euro per aangesloten m² (maximaal 2500 euro)

Voorwaarden
•    De infiltratievoorzieningen moeten met minstens 50 m² verhard oppervlak aangesloten zijn
•    Infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering moeten als volgt worden gedimensioneerd:

De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 


Terugkeerperiode: 1 jaar    

1.    Als een infiltratiedebiet van minstens 180 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 300 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;

2.    Als een infiltratiedebiet van minstens 72 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 500 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;

3.     Als een kleiner infiltratiedebiet wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 550 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;

Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.



    Bijlage
•    De factuur (of kopie) bij de aanvraag voegen.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Winge



tel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info