Naar inhoud

algemene info grabbelpas en swappas

grabbelpas swappas
 • Iets voor jou?

Grabbelpas en swappas wordt georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst van Tielt-Winge.
Grabbelpas voor kids tussen 6 en 12 jaar
Swappas voor jongeren tussen 12 en 16 jaar


 • Begeleiding

Er wordt voldoende begeleiding voorzien.
Alle animatoren beschikken over een brevet “animator in het jeugdwerk” en zijn minimum 16 jaar oud.
Bij de uitstappen wordt er voor de kinderen tot negen jaar één animator per 3 à 4 kinderen ingeschakeld.
Er is een verzamelpost waar de rugzakken kunnen achtergelaten worden onder toezicht van een animator.


 • Beter voorkomen dan…

De kinderen zijn verzekerd tijdens alle activiteiten.
Wanneer de kinderen het speelplein op eigen initiatief verlaten kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.


 • Locatie    

De activiteiten starten en eindigen steeds aan het gemeenschapscentrum “De Maere”.
Het begin- en einduur staan vermeld in het programma.
We streven naar stiptheid. Probeer dus op tijd aanwezig te zijn.

Er is parking voorzien langs de Tiensesteenweg aan het voetbalveld.
Fietsen worden achter het gemeenschapscentrum gestald. Maak een slot aan je fiets. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.


 • Middagpauze    

Tijdens de middag kunnen de kinderen onder toezicht van de animatoren hun meegebrachte boterhammen opeten in de grote zaal van het gemeenschapscentrum.
Wie het speelplein wil verlaten brengt een briefje van de ouders mee.
Drank is ter plaatse verkrijgbaar aan 1 euro per flesje. Grenadine en water zijn gratis. Lege flesjes worden terug in de flessenbak geplaatst.


 • Opvang    

Voor de ochtendactiviteit is er opvang voorzien vanaf 8.30 tot 9 uur. Zet uw kinderen niet vroeger af. De deuren gaan pas om 8.30  uur open en anders staat uw kind aan de deur zonder toezicht.
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Kom uw kind ten laatste om 18 uur ophalen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  Op vrijdag komt u uw kind ten laatste om 16.30 uur ophalen. Indien dit niet lukt, kan u gebruik maken van de IBO (Buitenschoolse Kinderopvang Sjoko-Tof).

 • Regenweer – Mooi weer    

Vergeet bij regenweer je regenkledij niet.
Bij mooi weer breng je altijd zwemgerief mee.
Voor plaatselijke activiteiten en speelpleinwerking draag je best kledij die vuil mag worden.
Bij uitstappen doe je steeds je sjaaltje aan.


 • Iets verloren?    

Gevonden voorwerpen kan je afgeven aan de animatorenploeg.
Heb je zelf iets verloren, dan kom je best eens kijken op het secretariaat van de grabbelpas in GC De Maere.


 • Overtuigd? Doe dan mee    

Alle inschrijvingen voor grabbel- en swappas gebeuren digitaal. Sjaaltjes en T-shirts zijn te koop via onze webshop.
Sjaaltjes en T-shirts zullen tijdens de grabbelpas verdeeld worden.
Wel vragen we om twee kleefbriefjes en een pasfoto mee te geven met uw kind op de eerste activiteit. De foto kan u ook digitaal toevoegen aan de medische fiche.

Geen computer? Geen probleem, we voorzien een inschrijvingsmoment.
Dan worden er computers ter beschikking gesteld om in te schrijven. Wij helpen indien nodig.
Je ontvangt een factuur in plaats van contant te betalen.
Let op! De factuur moet binnen de 10 werkdagen betaald worden, anders vervalt je boeking en gaat de plaats naar iemand op de wachtlijst. Dus, tijdig betalen is belangrijk.

Tijdens de inschrijvingsdagen voorzien we een Bancontact-toestel om met betaalkaarten te betalen.
Natuurlijk raden wij iedereen aan om zoveel mogelijk van thuis uit te registreren. We hebben maar een beperkt aantal computers ter beschikking en wie eerst registreert heeft natuurlijk ook eerst plaats.

Indien uw kind vorig jaar nog niet geregistreerd werd, is het aangeraden om dit tijdig te doen. Op de startpagina is de werkwijze en de link naar het online registratieformulier beschikbaar. Nieuw samengestelde gezinnen kunnen hier ook gebruik van maken. Nadien kan u inschrijven voor activiteiten.

We raden aan om zoveel mogelijk activiteiten op voorhand vast te leggen, want de regel van eerst = eerst blijft van toepassing en volzet = volzet. U kan dus ook meerdere facturen tijdens de werking ontvangen aangezien je ook steeds kan inschrijven op verschillende momenten.
Niet aanwezig wegens ziekte? Indien je een bewijs van ziekte binnenbrengt storten we het inschrijvingsgeld voor die periode terug.

 • Prijs    

De prijzen van de activiteiten staan in het programma op deze website vermeld.
Voor Grabbelpas zijn de kinderen verplicht om tijdens de uitstappen een sjaaltje te dragen. De prijs hiervoor is 3 euro.

Ook zijn er voor Grabbelpas T-shirts te koop voor 8 euro, maar deze zijn niet verplicht.
We raden ze wel aan omdat de kinderen daardoor goed herkenbaar zijn tijdens de uitstappen.
Een los model kost 8 euro
Een spannend model 10 euro.

Een gekoeld drankje is verkrijgbaar aan 1 euro.
Tijdens de uitstappen wordt er gevraagd om geen zakgeld mee te geven met de kinderen. Dit om ongelijkheid en misbruik tegen te gaan.

 • Wanbetaling?

Niet betalen betekent niet deelnemen.
Indien u de factuur niet betaalt dan kan u volgend jaar uw kind niet meer inschrijven.
Pas als de factuur vereffend is zal u terug kunnen inschrijven.


 • Vragen over uw factuur?

Contacteer de jeugd/sportdienst.

Praktisch

jeugd

Sporthal 't Solveld
Ralisweg 17
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 61
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

 

Tijdens de Grabbelpas/Swapwerking zijn we bereikbaar op het gsm-nummer 0493 06 45 55.

Meer info