Naar inhoud

bewonersbrieven en werfberichten

Regelmatig verspreiden we bewonersbrieven en werfberichten naar aanleiding van grote of omvangrijke werken in onze straten. We formuleren dan een omschrijving en het nut van de werken, we sommen de eventuele minder hinder-maatregelen op en trachten een timing van de werken mee te geven. We duiden ook steeds een gemeentelijke contactpersoon aan, dit is meestal een medewerker van een technische dienst.

Communicatie over werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals gas, riolering en ict-distributie, is de verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijven zelf. Van hen wordt verwacht dat ze de bewoners tijdig op de hoogte brengen van de werken. Zij vermelden in de regel een eigen contactpersoon op hun briefwisseling.

Trefwoorden

Praktisch

communicatie & onthaal

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 28
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen