Naar inhoud

hergebruik van overheidsinformatie

Naar aanleiding van een Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om de beslissing of hergebruik al dan niet wordt toegestaan, over te laten aan de bestuursinstanties zelf die beschikken over overheidsinformatie.

Het is dus de autonomie van het gemeentebestuur om te beslissen of hergebruik van die informatie wordt toegestaan en onder welke voorwaarden. De communicatieambtenaar coördineert deze aanvragen.

Praktisch

communicatie & onthaal

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 28
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen