Naar inhoud

deontologische code

De leden van de gemeenteraad leggen zichzelf een gedragscode op. Zij stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Zo houden ze rekening met de eer en waardigheid van hun functie.

De mandatarissen nemen zich voor om dienstbaar, functioneel, onafhankelijk, open, betrouwbaar en zorgvuldig te handelen in het belang van de gemeente en haar inwoners. De volledige deontologische code kan je hieronder raadplegen.

Trefwoorden

Praktisch

gemeenteraad

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 25
e-mail e-mail