Naar inhoud

nutsmaatschappijen

Maatschappijen die gas, water, elektriciteit, telefoon, internet of straatverlichting leveren, worden nutsmaatschappijen genoemd.

Gegevens nutsmaatschappijen


• Proximus (televisie - internet - telefonie)
www.proximus.be/bouwen
Storingen en technische problemen tel. 0800 22700
Informatie over producten en diensten tel. 0800 22800

• Telenet (televisie - internet - telefonie)
www.telenet.be
Klantendienst tel. 015 66 66 66

• Fluvius (electriciteit - aardgas)

www.fluvius.be

Algemeen nummer tel. 078 35 35 34

Gasreuk tel. 0800 65065

Storingen en defecten tel. 078 35 35 00

• De Watergroep (water)
www.dewatergroep.be
tel. 02 238 96 99

 

Keuze energieleveranciers

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Alles wat te maken heeft met de verkoop en facturatie van elektriciteit en/of aardgas, is geen opdracht meer van de distributienetbeheerder maar van de erkende leveranciers. Bij de VREG kan je een lijst met leveranciers raadplegen.

 

Werken door de nutsbedrijven
Regelmatig voeren de verschillende nutsbedrijven werken uit op het openbaar domein. Hiervoor verkregen zij een toelating van het gemeentebestuur. De technische dienst controleert na de werken of het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat hersteld wordt.
De nutsmaatschappijen dienen zelf de inwoners te verwittigen van deze werken.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info