Naar inhoud

mijn dossier

mijn dossier
Mijn DOSSIER is een online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 
Via de toepassing kunt u:
 • uw gegevens in het Rijksregister nakijken.
 • fouten in uw dossier rapporteren.
 • op vrijwillige basis uw contactgegevens doorgeven (telefoon-, gsm-, faxnummer en emailadres).
 • checken wie uw gegevens de laatste zes maanden heeft geraadpleegd.
 • attesten uit het Rijksregister downloaden.

Attesten

U kunt de volgende attesten aanvragen:

 1. Uittreksel uit de registers
 2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
 3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 4. Attest van gezinssamenstelling 
 5. Attest van leven
 6. Attest van Belgische nationaliteit
 7. Attest van kiesregister
 8. Attest van wettelijke samenwoning
 9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
 10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door het lokaal bestuur. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren. De FOD Binnenlandse Zaken beveelt zelfs sterk aan om de digitale versie te gebruiken en het gedownloade document niet af te printen, want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om u te kunnen aanmelden bij Mijn DOSSIER hebt u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer.

Meer informatie

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kunt u contact opnemen met  de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken:

Helpdesk BELPIC 
tel. 02 518 21 16

 

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen