Politiebevel burgemeester voor kappen van bomen

Het gaat over het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband, omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester.

Voorwaarden

Acuut gevaar dreigt wanneer er direct gevaar dreigt:

 • om personen te verwonden.
 • om eigendommen te beschadigen.
 • voor andere bomen (bijvoorbeeld snelvermeerderende ziekte).

Direct gevaar moet hierbij worden geïnterpreteerd als sneller voorkomend dan de termijnen die voorzien zijn in de normale vergunningsprocedure.

Acuut gevaar bij bomen doet zich voor op het ogenblik dat men een of meerdere fysische mankementen zichtbaar vaststelt, zoals:

 • wortelbreuk;
 • stambreuk – lateraal of horizontaal;
 • opengescheurde kruin;
 • openscheuren van meerstammige bomen en kruinen;
 • afgescheurde zware hoofdtak van de kruin met verminking van de stam en stamtorsingen;
 • boom al geruime tijd volledig afgestorven met houtinrottingen waardoor de stabiliteit onvoldoende wordt;
 • duidelijk vermolmde (en door zwammen) volledig aangetaste schors en houtvezels van de stam.

Eveneens bij externe aantastingen of andere inwerkende krachten, zoals:

 • Boom die recentelijk schuin is gezakt uit zijn natuurlijk evenwicht.
 • Houtzwammen aantastingen op verschillende plaatsen of onderaan de voet van de stam over 1/3de tot meer dan de helft van de stamomtrek.
 • Volledig ingerotte en uitgeholde stam.
 • Diep ingerotte stamwonden, waarbij een breuk bij stormwinden niet uit te sluiten is.
 • Ondermijning van de boom zijn goede stabiliteit door uitspoeling bodem of bij grondwerken.

Bij monumentale bomen is het belangrijk om acuut gevaar grondig te evalueren. Eventueel kunnen tijdelijke maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen door bijvoorbeeld een veiligheidsperimeter in te stellen. Op korte termijn kan een boomdeskundige beter inschatten in welke mate de boom gevaarlijk is. Eens de boom geveld is, is er natuurlijk geen terugkeer mogelijk.

Procedure

De eigenaar vraagt schriftelijk toestemming aan de burgemeester voor het vellen van de boom. Hierbij moet het acuut gevaar ook omschreven worden.

De burgemeester zal het acuut gevaar beoordelen en zo nodig een politiebevel voor het vellen van de boom afleveren.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het politiebevel dat door de burgemeester afgeleverd werd.

Kostprijs

-

Uitzonderingen

-

Regelgeving

Decreet over het lokaal bestuur

Voor wie

Eigenaar van de te vellen boom.

Contact

Contact

Stedenbouw

Nu gesloten
Adres
Kruisstraat 2 , 3390 Tielt-Winge
Tel.
016 63 95 49
stedenbouw@tielt-winge.be
Website
www.tielt-winge.be/afspraak

Openingsuren

Vandaag
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 19:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 17:00