Naar inhoud

managementteam gemeente

Het managementteam (MT) coördineert de werking van de verschillende diensten van de gemeente. Het team staat decretaal onder leiding van de gemeentesecretaris.

De praktische coördinatie van de werking van het MT wordt behartigd door de bestuurscoördinator.

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie.

Het MT adviseert in het bijzonder over belangrijke celoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.

Het managementteam vergadert maandelijks. De leden nemen in de praktijk om de beurt de rol van voorzitter op zich.

managementteam gemeente: Overzicht personeel

Praktisch

managementteam gemeente

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 27
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail