OVAM-uitvoeringsplan voor afvalstoffen 2023-2030

Gepubliceerd opdonderdag 4 mei 2023 om 13:11

Plan-MER voor Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2030

OVAM werkt aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030.

Een uitvoeringsplan is één van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. In 2022 vond er een openbaar onderzoek plaatst en konden er opmerkingen en adviezen gegeven worden.

Het definitieve plan-MER werd in 2023 aan het team Omgevingseffecten overgemaakt. Deze heeft dit plan ondertussen goedgekeurd.

Het goedkeuringsverslag en het goedgekeurde MER-rapport worden gepubliceerd op de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nummer PL0276.