Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Gepubliceerd opdinsdag 8 nov 2022 om 00:00

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023.

Het ontwerp-besluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 22 november 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden enkel digitaal ter beschikking gesteld. 

Het publiek moet zijn opmerkingen bezorgen via diezelfde website of per brief aan volgend adres: 

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel