Openbaar onderzoek ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

Gepubliceerd opdinsdag 5 apr 2022 om 14:46

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp PAS opgesteld. De programmatische aanpak stikstof (PAS) wil de depositie (neerslag of afzetting) van stikstof op Speciale Beschermingszones terugdringen en een kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening. Er werd ook een ontwerpplan milieueffectrapport (ontwerp plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.  

Het openbaar onderzoek loopt van 19 april tot en met 17 juni 2022.

Bekijk alle informatie over het openbaar onderzoek.


Tijdens het openbaar onderzoek kan u een inspraakreactie indienen:

 • Via e-mail
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • Mail uw opmerking of bezwaar naar milieu@tielt-winge.be
 •  Per brief
  • Vermeld minstens uw naam en adres.
  • Verstuur uw brief naar volgend adres: college van burgemeester en schepenen Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.