Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023-2030

Gepubliceerd opvrijdag 17 jun 2022 om 08:41

Het Lokaal Materialenplan zal het het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 vervangen.

Maar voor het zover is, loopt er een openbaar onderzoek, waarin OVAM het nieuwe plan graag aan het publiek voorstelt.

Het plan zet een volgende stap in de richting van integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materialenkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft ook het afvalbeheer het plan vormgeven en dan concreet aan de verdere afbouw van de hoeveelheid restafval.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Het ontwerp is terug te vinden op de website van OVAM (https://ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030)

Reacties op het plan zijn welkom:

  • Bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be
  • Of via brief naar OVAM – Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen