Naar inhoud
Recent nieuws

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Volgende aanvrager:

De heer Nys Steven, Mergelstraat 8, 3210 Lubbeek

Heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een woning (afwijking van de voorschriften van de goedgekeurde verkaveling 5.00/24135/1000152.1 van 6 maart 2018, namelijk het wijzigen van de kroonlijsthoogte en de dakhelling).

De aanvraag heeft als adres:

Wijngaardstraat, 3390 Tielt-Winge
met kadastrale omschrijving: Afdeling TIELT-WINGE 2 AFD/HOUWAART, sectie A, 0586 R 3 .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 29 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst stedenbouw op volgend adres: Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van afdeling grondgebiedzaken.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
Kenmerk: OMV_2020084751.

Gemeentelijk contactpunt voor stedenbouwkundige handelingen: stedenbouw@tielt-winge.be, 016 63 95 54

Datum van het bericht: dinsdag 28 juli 2020