Naar inhoud
Recent nieuws

Mondmaskers voor de zorgsector

mondmasker

Sinds het begin van de coronacrisis in België zijn er verschillende golven van levering en verdeling van mondmaskers georganiseerd. De verdeling wordt gecoördineerd door de gouverneurs. Ook de lokale besturen nemen daarin hun taak op.

Bestellingen van twee soorten maskers
De bestellingen van chirurgische en FFP2-maskers worden zowel door de federale overheid als door de gewestelijke overheden geplaatst. Die overheden hebben prioritaire doelgroepen aangewezen. Een speciale taskforce werd opgericht om de leveringen op te volgen en om nieuwe bestellingen te plaatsen. Er werd ook een strategische voorraad aangelegd. Door de schaarste blijven deze maskers voorbehouden voor professionele zorgverleners.

Coördinatie verdeling
In Vlaams-Brabant worden de leveringen voorzien in het provinciaal depot. Naast huisartsen krijgen ook deze groepen mondmaskers:
- thuisverpleegkundigen
- vroedvrouwen
- kinesisten
- mortuaria en funeraria
- tandartsen.

Deze week verdeelt het gemeentebestuur een nieuwe levering van materiaal naar de zorgverleners in Tielt-Winge.

Zorgprofessionals die nood hebben aan bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen of medicatie volgen een aanmeldprocedure, zoals die is uitgewerkt door de hogere overheid.

Derde categorie van mondmaskers
Niet-chirurgische stoffenmaskers bieden een beperkte bijkomende bescherming, vooral wanneer toch meer mensen samenkomen. De regels van hygiëne en met betrekking tot social distancing blijven gelden als effectieve maatregel.

In Tielt-Winge constateren we dat die maatregelen goed worden opgevolgd. Dat merken we ook in de dagelijkse statistieken die de federale overheid verstrekt.

De kans is reëel dat het dragen - of de aanbeveling tot het dragen van een mondmasker in het algemeen - door de bevolking één van de maatregelen zal zijn bij de exit-strategie en dat de steden en gemeenten hierin een rol zullen spelen. Het beleid en onder welke omstandigheden dit alles zal moeten gebeuren is nog niet bepaald. Wij wachten samen met de gouverneur de officiële instructies hierover af. Indien er een richtlijn komt voor een veralgemeend gebruik van mondmaskers door de bevolking, zal die ook gepaard gaan met een nationale communicatie over hoe en wanneer die te gebruiken.

Het gemeentebestuur is van mening dat een globale aanpak voor alle inwoners in België de voorkeur geniet en het collectief belang dient.

Datum van het bericht: dinsdag 21 april 2020