Naar inhoud
Recent nieuws

Belastingaangifte in 2020: geen invulsessie, wel telefonische hulp

In de huidige context van het coronavirus wil de FOD Financiën de veiligheid van de belastingplichtigen, het gemeentepersoneel en zijn medewerkers garanderen.

Daarom is besloten om dit jaar alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te annuleren, inclusief de sessie die in onze gemeente zou worden georganiseerd.

Indiening van de aangiften
De FOD Financiën blijft zijn dienstverlening en het goede verloop van de indiening van de aangiften verzekeren.
• Veel belastingplichtigen zullen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen en zullen niets moeten doen als hun gegevens juist en volledig zijn.
• Zoals gebruikelijk zullen belastingplichtigen hun aangiften kunnen indienen (of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte kunnen wijzigen) via Tax-on-web.

Hulp bij het invullen van de aangiften zal gebeuren via telefonische afspraken
Belastingplichtigen kunnen een afspraak krijgen door te bellen naar het nummer dat op de envelop van hun aangifte staat. Vervolgens ontvangen ze na het invullen een brief met een samenvatting van hun gegevens, die ze per post of via Tax-on-web kunnen bevestigen.

Datum van het bericht: vrijdag 10 april 2020