Naar inhoud
Recent nieuws

Inwoners van EcoWerf-regio sorteerkampioen in Vlaanderen

Vlaanderen is materiaalbewust

In 2018 werd in onze regio 166 519 ton huishoudelijk afval of 386 kg/inwoner ingezameld. Zo’n 74% werd selectief ingezameld: dat gaat dan naar hergebruik, compostering of recyclage. Hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%.

Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te verklaren door de volgehouden campagnes om thuiscomposteren / kringlooptuinieren te stimuleren en de veralgemeende invoering van de selectieve inzameling van gft in de regio en de vele selectieve inzamelingen.


Ook voor Tielt-Winge werden de cijfers bekendgemaakt door OVAM:

  • In 2013 bedroeg het aandeel restafval 125 kg per inwoner.
  • In 2018 bedroeg het aandeel restafval 92 kg per inwoner.


Meer info:

Ovam-rapport (pdf)

Datum van het bericht: vrijdag 27 december 2019