Naar inhoud
Recent nieuws

Hoe gezond is uw grond?

De Grote Grondvraag

Dat komt u te weten met De Grote Grondvraag. Met De Grote Grondvraag steunt de OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren en waar nodig saneren van hun grond. Zoek uw grond op en check snel of uw grond mogelijk vervuild is.

In het geval van een risicogrond, geen zorgen: de OVAM gaat alle grondeigenaars begeleiden bij de te ondernemen stappen. Afhankelijk van de situatie kan dat gaan van het informeren tot zelfs het volledig overnemen van het dossier. Een onderzoek biedt vooral informatie en zekerheid over je grond en leidt niet noodzakelijk tot sanering.

www.degrotegrondvraag.be

Datum van het bericht: woensdag 06 november 2019