Naar inhoud
Recent nieuws

Mag men wandelen of fietsen op grasstroken naast velden?

MTB

Wandelen in onze landelijke gemeente is een heerlijke bezigheid. Je bent op wandel en ziet een mooie grasstrook langs een veld. Het lijkt een ideale doorsteek, of gewoon leuk om eens van de betreden paden af  te gaan... maar dit mag niet. Niet alleen zijn deze stroken geen wegen, maar ook is de landbouwer in kwestie immers de dupe van jouw verkorte route.

 

Heel vaak zijn dergelijke grasstroken aangelegd op een landbouwperceel in het kader van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Zij mogen niet als doorgang gebruikt worden. Je mag er dus niet op wandelen of over rijden met een voertuig. Doe je dat toch, dan is de landbouwer daarvan de dupe. Hij riskeert dan immers een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

 

De gemeente, de landbouwraad en de VLM roepen iedereen dan ook op om hiermee rekening te houden en grasstroken niet te betreden.

 

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten, kruidenrijke bermen,… De aanleg van dergelijke grasstroken is dus voor de natuur een zeer nuttige maatregel. In ruil voor hun inspanningen krijgen de landbouwers die dergelijke overeenkomsten afsluiten jaarlijks een vergoeding van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

 

Op de grasstroken waarop een beheerovereenkomst rust, zijn naast het maaibeheer door de landbouwer geen andere activiteiten toegestaan. Door het gebruik van de stroken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld recreatie of doorgang, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Op die manier wordt het doel van de beheerovereenkomst teniet gedaan en verliest de strook zijn nut.

 

Het gebeurt jammer genoeg meer en meer dat mensen zonder nadenken toch op zo'n grasstrook wandelen, of er zelfs met een mountainbike, quad of auto over rijden. Omdat de kwaliteit van de grasstrook daalt, riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst en zijn de financiële gevolgen voor hem. Als je zo’n grasstrook ziet, denk dan even aan de reden waarom deze daar ligt, en onthoudt dat dit geen weg is.

 

De landbouwers en de natuur zullen je dankbaar zijn!

Datum van het bericht: dinsdag 17 september 2019