Naar inhoud
Recent nieuws

Milieuraad gaat opnieuw van start! Doe jij mee?

Milieuadviesraad

Het nieuwe lokaal bestuur wil de milieuadviesraad graag nieuw leven inblazen.

 

De milieuadviesraad heeft tot doel:

- in algemene zin te streven naar behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente;

- Het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;

- vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking rond problemen over leefmilieu;

- het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Wij zijn dus op zoek naar 13 gemotiveerde leden om samen te werken aan het milieubeleid van Tielt-Winge. Meer bepaalt zoeken we: vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu-, natuur- en klimaatproblematiek.

- De milieu- en natuurverenigingen - 5 vertegenwoordigers

- De onderwijsinstellingen - 2 vertegenwoordigers

- Gemeentelijke adviesraden - 3 vertegenwoordigers

 

Inwoners met enige deskundigheid rond milieu, natuur en duurzaamheid:

- 3 vertegenwoordigers

 

Voldoe jij aan één van de voorwaarden, stel je dan kandidaat bij de milieudienst voor 31 oktober.

Dit kan je doen, per brief of per e-mail: milieu@tielt-winge.be

 

Meer info over onze milieuadviesraad? Lees hier de kersverse statuten.

Datum van het bericht: dinsdag 10 september 2019