Naar inhoud
Recent nieuws

Kids-ID behoort het kind toe

Kids-ID

De afgifte van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar gebeurt op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.

De kids-ID wordt aanvaard als geldig reisdocument in alle landen van de Europese Unie. Toch volstaat enkel de kaart niet om te reizen: het kind moet begeleid worden door één van zijn ouders, voogden of gemachtigde personen die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikt.

Een Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document, moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen als de ouders niet samen wonen. De ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.

Datum van het bericht: dinsdag 16 juli 2019