Naar inhoud
Recent nieuws

Charter voor een Gezonde Gemeente

Tielt-Winge vindt een goede gezondheid voor iedereen belangrijk. Het lokaal bestuur onderschrijft deze intentie voor de periode 2019 – 2024.

Charter
Het bestuur engageert zich om tijdens deze legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid en een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Het gaat dan over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in Tielt-Winge de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Het schepencollege geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Datum van het bericht: maandag 03 juni 2019