Naar inhoud
Recent nieuws

Op weg naar Digitale Akten Burgerlijke Stand (DABS)

FOD Binnenlandse Zaken

Op 31 maart 2019 wordt de nieuwe regelgeving voor de burgerlijke stand van kracht, en moderniseert de werking grondig. Voor de gemeenten houdt dit onder andere volgende belangrijke veranderingen in:

 

  • Akten worden voortaan digitaal opgemaakt en opgeslagen in de centrale databank DABS; oude akten moeten vanuit de lokale registers tegen 31 maart zijn opgeladen in de nieuwe databank.
  • Akten moeten ook elektronisch worden ondertekend door de bevoegde ambtenaar.
  • Afschriften en uittreksels worden voor alle gemeenten op dezelfde manier aangemaakt en afgeleverd, en kunnen door de burgers worden opgevraagd, ongeacht de plaats waar ze werden opgesteld. Dit kan zowel op het gemeentehuis als  via 'mijn dossier'.
  • Het Rijksregister wordt automatisch bijgewerkt op basis van de gegevens van de akten.
  • Vonnissen en naamsveranderingen worden in de toekomst vanuit de FOD Justitie elektronisch overgemaakt aan de DABS en vervolgens automatisch verwerkt.

De voorbereiding is ondertussen afgewerkt:

  • Er werd een softwareleverancier of IT-partner aangesteld waardoor Tielt-Winge beschikt over een moderne toepassing die toelaat de akten van de burgerlijke stand elektronisch aan te maken en te ondertekenen.
  • Deze nieuwe toepassing werd in de aanloop naar 31 maart voldoende getest.
  • Er werd een passende vorming en opleiding geboden aan de personen belast met de burgerlijke stand, zowel wat betreft de nieuwe wettelijke bepalingen als het gebruik van het nieuwe systeem.
Datum van het bericht: vrijdag 29 maart 2019