Naar inhoud
Recent nieuws

Nieuw modern recyclagepark opent zomer 2019

EcoWerf

EcoWerf bouwt een nieuw DifTar-recyclagepark net over de grens van Tielt-Winge met Scherpenheuvel-Zichem. Het park zal gelegen zijn aan de Mannenberg in Messelbroek.

De bouw kadert in het masterplan van EcoWerf waarbij op termijn alle inwoners van het werkingsgebied op elk recyclagepark terechtkunnen. Het park wordt uitgerust met elektronische registratie, weegbruggen en verzonken containers. Het biedt ook de mogelijkheid om in de toekomst meer afvalsoorten in te zamelen voor recyclage.

Het vernieuwde park zal groter zijn dan het huidige en het te betalen afval zal worden afgerekend per kilogram. Heel wat afvalsoorten zal je nog altijd gratis kunnen afgeven.

De streefdatum om het recyclagepark te openen is zomerperiode 2019. Wanneer het nieuwe park open gaat, sluit het recyclagepark in Tielt-Winge. De afvalsoorten en openingstijden veranderen niet.

Verdere concrete afspraken over de tarieven, het gebruik van de huidige beurtenkaarten enzovoort, worden in een latere communicatie nog meegedeeld. We mikken hiervoor op de periode mei 2019.

Voorafgaand aan de opening ontvang je een folder met informatie over de werking van het nieuwe DifTar-park in de brievenbus.

Met het masterplan Recyclageparken wil EcoWerf er op middellange termijn voor zorgen dat alle inwoners in het werkingsgebied op elk recyclagepark terecht kunnen. EcoWerf streeft hiermee ook naar meer gebruiksgemak voor de inwoners, uniforme tarieven en meer kostenefficiëntie. In totaal zullen er 20 recyclageparken over het werkingsgebied verspreid zijn. In het kader hiervan werd gekozen voor een recyclagepark in Messelbroek.

Alle parken zullen uitgerust worden met DifTar-weegbruggen, een objectief systeem. Dankzij de strategische keuze van hun ligging, zal 97% van de inwoners wonen op minder dan 10 minuten rijden van een recyclagepark. Op elk recyclagepark zal de inwoner met dezelfde afvalsoorten terechtkunnen en er eenzelfde prijs voor betalen. Een recyclageparkbezoek wordt hierdoor duidelijker en overzichtelijker.

Meer info: www.ecowerf.be of 0800 97 0 97 (weekdagen van 08.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur)

Datum van het bericht: donderdag 21 maart 2019