Naar inhoud
Recent nieuws

Ritsen doe je zo

Ritsen

Er zijn nog altijd heel wat chauffeurs die het ritsen niet correct toepassen. Zo ontstaan er irritaties, agressie en gevoelens van onveiligheid bij andere chauffeurs. Met de campagne 'Ritsen doe je zo' wil het Agentschap Wegen en Verkeer chauffeurs duidelijk maken hoe ze correct kunnen ritsen.

  1. Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen;
  2. Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (vaak aangegeven met een bord) je rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook;
  3. Voertuigen op de aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten;
  4. Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat het invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Meer info op https://wegenenverkeer.be/ritsendoejezo

Datum van het bericht: dinsdag 19 maart 2019