Naar inhoud
Recent nieuws

Gemeenteraad is geïnstalleerd

gemeenteraadsleden

Op 2 januari 2019 vond de installatievergadering plaats op het gemeentehuis. Dit is het startschot voor de legislatuur 2019-2024.

Het Decreet over het lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn vormen.
Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Overzicht van de raadsleden.

Datum van het bericht: donderdag 03 januari 2019