Naar inhoud
Recent nieuws

EU-burger? Stem op 26 mei 2019 voor het Europees Parlement

Europese verkiezingen 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

De burgers uit de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in Tielt-Winge, kunnen zich tot 28 februari 2019 laten registreren als kiezer (en als kandidaat). Zij kunnen dan in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.


Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.Wie kan op 26 mei 2019 stemmen?


Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:
- De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
- Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
- Minstens 18 jaar oud zijn;
- Over stemrecht beschikken;
- Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

 

Meer info: https://europeanelections.belgium.be/node/111298

Datum van het bericht: dinsdag 27 november 2018