Naar inhoud
Recent nieuws

Ligt jouw perceel in jachtgebied?

jachtterreinen (augustus 2017)

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in jachtgebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de hoogte zijn. Via www.geopunt.be kan je dit nakijken en eventueel jouw perceel laten 'uitkleuren'.

De jachtplannen in Vlaanderen zijn een oud zeer en zorgen al jarenlang voor discussie tussen voor- en tegenstanders van de jacht. Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Jagers kleuren de plannen zelf in en leggen die voor aan de arrondissementscommissaris, die ze goedkeurt. Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder dat dit geweten is door de eigenaar, in een dergelijk jachtgebied.

In 2014 keurde de Vlaamse regering het ‘Jachtadministratiebesluit’ goed. Particuliere jachtrechthouders kunnen via een schriftelijk verzoek hun terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris, ongeacht de grootte van hun eigendom.

Op geopunt (Kaarten en plaatsen > Natuur en milieu > Jacht) kan je nakijken of jouw eigendom in een jachtplan is opgenomen.

Wil je nadien je perceel laten schrappen uit een jachtplan? Bezorg dan een ingevuld formulier (cfr. download) aan de arrondissementscommissaris van de provincie waar het perceel gelegen is.
De eigenaar van het perceel richt zijn verzoek tot het ‘uitkleuren’ van zijn eigendom aan Willy Schoofs en Martine Vaes, verantwoordelijken bij de cel jacht van de Vlaamse Gemeenschap.
Hiervoor dient hij de volledige kadastrale gegevens (gemeente, afdeling, sectie, grondnummer, exponent en eventuele macht of bisnummer) van de betrokken percelen aan hen te bezorgen.
Deze gegevens bevinden zich op het aanslagbiljet onroerende voorheffing (voor- en achterzijde).

Meer info
Vlaamse dienst van de Gouverneur
Afdeling Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 3
3000 Leuven
tel. 016 66 62 30
jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be
willy.schoofs@kb.vlaanderen.be
martine.vaes@kb.vlaanderen.be

 

Datum van het bericht: vrijdag 11 augustus 2017