Nieuwe tarieven huisvuilophaling en recyclageparken vanaf 1 januari 2023

Gepubliceerd opwoensdag 21 dec 2022 om 09:37

EcoWerf past vanaf 2023, in overleg met de gemeente Tielt-Winge, de tarieven voor een aantal afvalsoorten aan. Deze tarieven zijn sinds 2020 niet meer gewijzigd en ook EcoWerf kent stijgende kosten zoals personeelskosten, brandstofkosten en onderhoudskosten waardoor de afvalinzameling duurder wordt.

Het intergemeentelijk bedrijf EcoWerf voert, in opdracht van de gemeente, het afvalbeleid uit. Dit houdt de afvalophaling, de recyclageparken, de ondergrondse sorteerstraten en de glasbollen in. Een deel van de kosten voor de afvalophaling aan huis (10% van de kosten) en op de recyclageparken (70% van de kosten) betaalt de gemeente, het andere deel betalen onze inwoners.

Nieuwe tarieven gft, huisvuil en grofvuil, verlaging gebruiksrecht

De afvalophaling van gft en huisvuil in containers verhoogt met € 0,02/kilo. Voor huisvuil betekent dat een aanpassing van € 0,28/kilo naar € 0,30/kilo en voor gft van € 0,18/kilo naar € 0,20/kilo. Voor de aanbieding van de huisvuilcontainer (40L en 120L) betaal je vanaf 2023 € 0,63.

Het gebruiksrecht van de gft- en huisvuilcontainers daalt dan weer met € 0,16 per maand.

Het komt er dus op neer dat het gebruik van een huisvuil en/of gft-container goedkoper wordt en het afval zelf duurder wordt. Op deze manier stimuleren we nog meer het principe ‘wie sorteert, die wordt beloond’.

Op de recyclageparken met een DifTar-gewichtssysteem worden enkel de tarieven voor grofvuil en gras en blad verhoogd met € 0,02/kilo.

Het tarief van de andere afvalsoorten blijft ongewijzigd.

Wie goed sorteert, betaalt minder

Goed sorteren is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Sorteer je correct dan betaal je heel wat minder voor je afval. Maar sorteren gaat verder dan enkel je afval in de juiste vuilnisbak gooien. Denk bv. op voorhand na of je wel iets nieuw moeten kopen, wat je nog kan doen met etensrestjes en of je niet zelf je tuinafval kan verwerken. Op www.ecowerf.be/minder-afval krijg je heel wat tips om flink te besparen op je afvalfactuur.