Nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening voor opvang van hemelwater

Gepubliceerd opdonderdag 23 nov 2023 om 09:06

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De vorige Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat, waardoor hevige piekregenval en lange periodes van droogte vaker voorkomen. Bovendien is 16% van Vlaanderen verhard, wat leidt tot een snelle afvoer van water.

De nieuwe hemelwaterverordening is in werking getreden op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum. Ook stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van vergunning (bijvoorbeeld het aanleggen van een terras) kunnen onderworpen zijn aan de nieuwe hemelwaterverordening.

De hemelwaterverordening 2023 is niet van toepassing op vrijgestelde handelingen die zijn aangevat voor 2 oktober 2023.

Wat verandert er ten opzichte van de vorige hemelwaterverordening?

  • de minimale volumes van hemelwaterputten worden opgetrokken;
  • een hemelwaterput moet verplicht geplaatst worden bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
  • het opgevangen hemelwater moet maximaal gebruikt worden voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
  • het buffervolume en de infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening wordt vergroot;
  • het buffervolume voor grote verharde oppervlakten wordt vergroot, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
  • de mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen wordt ingevoerd.

Link Vlaanderen : De gewestelijke hemelwaterverordening 2023