Nieuwe aanpak textielinzameling in Tielt-Winge

Gepubliceerd opdonderdag 29 sep 2022 om 09:27

Vanaf begin oktober zal het lokaal bestuur de inzameling van textiel op haar grondgebied in eigen handen nemen. Er zullen nieuwe uniforme witte containers geplaatst worden op strategische plaatsen. Deze zullen geledigd en onderhouden worden door een aangeduide partner. De textielcontainers van de verschillende andere spelers zullen bijgevolg verwijderd worden.

Waarom kiezen we voor een uniforme aanpak in eigen beheer?

De reden waarom onze gemeente kiest voor een uniforme aanpak is om duidelijkheid te scheppen aan de burgers en om een wildgroei aan initiatieven te vermijden. Dit kadert in de vele inspanningen om niet alleen een mooie maar ook propere gemeente te bekomen. Onze gemeente koos er dan ook voor een overheidsopdracht uit te schrijven waardoor een aangeduide partner aangesteld kon worden. De verantwoordelijkheid voor de ophaling maar ook de netheid en opkuis rond de textielcontainers ligt zo bij de opdrachtnemer, onder toeziend oog van onze gemeente. Door deze overheidsopdracht zal het lokaal bestuur per ton ingezameld textiel €326,70 ontvangen.

Locaties textielcontainers

 • Gemeentehuis, Kruisstraat 2
 • Parking Diestsesteenweg (onder voorbehoud advies AWV)
 • Parking Tiensesteenweg
 • Parking Leuvensesteenweg (onder voorbehoud advies AWV)
 • Statiestraat, ter hoogte van de frituur
 • Haldertstraat 'veiling'
 • Parking Haldertstraat

Sorteerregels

Wat mag wel?Wat mag niet?
 • kleding en accessoires
 • beddengoed
 • keuken- en badkamertextiel
 • woningtextiel
 • speelgoedknuffels
 • propere doeken, lappen, textiel met klein defect
 • matrassen
 • zetelkussens
 • elektrische dekens
 • matten
 • tapijten / vast tapijt
 • enkele schoen
 • afval

Waar gaat het textiel naartoe?

Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd door OVAM-erkende sorteerbedrijven in België. Zo wordt lokaal tewerkstelling gecreëerd en de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk gehouden. De sorteerbedrijven sorteren het textiel verder op kwaliteit, seizoen, soort, soort stof, maat/leeftijd. Hierbij wordt gestreefd naar maximaal hergebruik, voornamelijk bestemd voor derdewereldlanden, en recyclage. Het beperkte overgebleven residu wordt vaak gebruikt als milieuvriendelijke brandstof.