Natuurbeheerplan Walenbos en Tieltse Motte: publieke consultatie

Gepubliceerd opmaandag 5 feb 2024 om 00:00

Voor natuurgebied Walenbos en Tieltse Motte, op grondgebied van de gemeente Bekkevoort werd door het agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan opgemaakt. 

Het dossier digitaal inkijken kan op https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie

Waarvoor dient de publieke consultatie?
De publieke consultatie is bedoeld om omwonenden en belanghebbenden de kans te geven opmerkingen en bezwaren te formuleren bij het ontwerp-beheerplan.

De indiener van het natuurbeheerplan krijgt zo meer informatie over de wensen en bezorgdheden van de omwonenden en gebruikers, en kan waar mogelijk het ontwerp-beheerplan nog aanpassen.Gedurende de periode van 05/02/2024 tot en met 05/03/2024 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend met referentie NBP-VB-23-0008:
Via mail: aves.vbr.anb@vlaanderen.be 
Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant, Koning Albert-II laan 15 bus 177, 1210 Brussel